Природата е твоята сила! missing image

ПРАВИЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АНКЕТАТА-ИГРА НА
bioten SKINNERGY

 

 

Част 1: Общи разпоредби

 

Организатор: Тази Игра се организира от "Сарантис България” ЕООД с търговски адрес гр. София,"Ботевградско шосе" №247

Период на Играта: 4 седмици, в периода  04.04.2016 г. – 01.05.2015 г. включително.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Играта се организира и се провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, „Дъ Магс“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

 

Част 2: Механизъм на Играта

 

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

2.1. Да отговори на всички въпроси от Анкетата на Bioten SKINNERGY.

2.2. Да попълни и изпрати данните си от формата „Попълни личните си данни”.

2.3. Да се включи в томбола за награди на Bioten SKINNERGY.

 

Част 3: Награди

 

3.1. Четири поредни седмици ще бъдат раздавани следните седмични награди:

3.1.1.  Всяка седмица на томболен принцип ще бъде изтеглен 1 печеливш за специална награда – книга „500 суперхрани”.

3.1.2.  Всяка седмица на томболен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши за продуктови награди – комлект SKINNERGY (крем за лице и лосион за тяло) в зависимост от избрания тип кожа.

3.2. В седмичните томболи за награди има право да участва всеки, който е попълнил отговорите от анкетата и е изпратил своите данни.

3.3. Всеки участник има ограничено участие за награди – веднъж седмично.

3.4. Всеки участник има право да спечели само една награда в рамките на играта.

3.5. Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност.

 

Част 4: Печеливши

 

4.1. Тегленето на печелившите за седмичните награди ще се осъществява на томболен принцип.

4.2. Тегленията на наградите ще се осъществят на датите:

 

1-ва седмица: 11.04.2016г. – Понеделник

2-ра седмица: 18.04.2016г. – Понеделник

3-та седмица: 25.04.2016г. – Понеделник

4-та седмица: 03.05.2016г. – Вторник

 

 

4.3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на страницата „Печеливши“  на същия сайт, в рамките на деня, в който се осъществява тегленето за предходната седмица.

4.4. Спечелилите награда участници ще бъдат уведомявани чрез електронно съобщение, на e-mail адреса, който са посочили при попълване на формата с лични данни. Всеки печеливш е необходимо да отговори на e-mail: bioten@sarantis.bg  в рамките на 7 календарни дни от получаването му, в който ясно посочи трите си имена, адрес за доставка и телефон за контакт.

4.5. Организаторът се задължава да достави наградите в рамките на 20 работни дни от получаването на потвърдителния email от печелившите с ясно посочени три имена, адрес за доставка и телефон за контакт.

4.6. В случай на липсващи данни за доставка на спечелил награда участник, изпращането на награда се забавя с толкова дни, с колкото е забавен отговорът на печелившия до изпращането на цялата необходима информация от негова страна.

 

Част 5: Други

 

5.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други), за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, като заяви това по e-mail на bioten@sarantis.bg

5.2. Участниците са длъжни да спазват общите условия на Играта. Те ще бъдат достъпни на страницата “Правила”.

5.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия.

5.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

5.5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

5.6. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5.7. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции, без компенсация или възнаграждение.

5.8. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта с играта по каквито и да било причини.

5.9. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5.10. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви данни, с цел повече участия в промоцията и нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са спечелили такава.